800 114 118

Volejte zdarma (po–pá: 8–18)

Přihlášení

T

Tepelná dekontaminace

Představuje pro oko nejbezpečnější způsob čištění kontaktních čoček – z hlediska vzniku možných alergických reakcí…

Terapeutické kontaktní čočky

Terapeutické (léčebné) kontaktní čočky se používají ke snížení ostrého světla, zvlhčení rohovky při jejím poškození, jako bandáž po oční operaci, jako nosič léčiv, při…

Torické kontaktní čočky

Torické kontaktní čočky slouží ke korekci astigmatismu. Názorně si lze představit, že

Toxická reakce oka

Při kontaktu s kontaktní čočkou se mohou některé farmakologické přípravky nebo jejich konzervační látky hromadit a vyvolat toxickou reakci (dochází ke vzniku

Transferrin

Jedná se o krevní glykoprotein, jehož funkcí je vázat Fe3+, vytvářet jeho pohotovostní zásobu v krvi a transportovat jej mechanismem endocytosy do buněk. Nachází…

Transmisibilita

Transmisibilita znamená propustnost pro kyslík konkrétní kontaktní čočky. Udává schopnost materiálu propouštět plyny pro membránu určité středové tloušťky. Tuto…

Transparence rohovky

Jedná se o průsvitnost rohovky. Normální zraková ostrost je dána transparentností optických prostředí. Endotel rohovky…

Traumatizace

Jedná se obecně o mechanické dráždění očních tkání (rohovky, spojivky, víček), které může vyústit v záněty oka. Tzv…

Trichiáza

Trichiáza je stav, kdy se původně správně postavené řasy otáčejí proti očnímu bulbu. Tím dráždí rohovku i spojivku – viz

Tvrdé kontaktní čočky

První tvrdé kontaktní čočky byly vyrobeny ze skla. V roce 1936 došlo k objevu PMMA – polymetylmeta­krylátu, který nahradil sklo. Jedná se…